Advies nodig?
Tips & Tricks Geschreven door Merel Smulders, professioneel BMX'er bij team TVE

Presteren en studeren

Presteren en studeren

Het komt niet vaak voor; een combinatie van topsport en een voltijdstudie. De redenen zijn doorgaans weloverwogen: ‘’Prioriteit ligt bij de sport. Dit is het moment om sportieve ambities na te jagen. Studeren komt later, als de sportieve kansen vervlogen zijn.’’ Toch maakte ik afgelopen jaar ook een weloverwogen keuze om juíst nu te gaan studeren. Veel mensen om mij heen vonden dat een gewaagde en opmerkelijke keuze om te moeten presteren en studeren. ‘’Heb je dan wel voldoende prioriteit bij het fietsen?’’, klonk de vraag. Het antwoord ligt toch iets genuanceerder.

Met de datumwijzing valt mijn Olympisch jaar samen met mijn propedeuse jaar rechten op HAN in Nijmegen. ‘’Een totale nachtmerrie’’.

Tokyo 2020

De pandemie heeft iedereen in een bepaalde mate ontregelt. Of in ieder geval: het heeft impact gemaakt op eenieders leven. De impact op sportief vlak werd ook vrij snel inzichtelijk. De Olympische Spelen in Tokyo werd verzet. Topsportprogramma’s kwamen stil te liggen en plannen werden ontregeld. Zo ook mijn plan om ná de Spelen te starten met een voltijd studie. Met de datumwijzing valt mijn Olympisch jaar samen met mijn propedeuse jaar rechten op HAN in Nijmegen. ‘’Een totale nachtmerrie’’, was mijn eerste gedachte. Ik had mij namelijk al enige tijd verheugd om te beginnen met studeren en dit zou betekenen dat ik dit verlangen wederom moest uitstellen. Of toch niet?

 

De voor- en nadelen

Zoals ik in mijn vorige blog (Olympische Spelen Tokyo?!?) vertelde, was de afgelopen periode ook een tijd van bezinning. Op het gebied van gezondheid, maar ook op het gebied van ambities. De ambitie om te gaan studeren bleef ondanks alle gedachtespinsels aanwezig. Op dat moment ben ik dan ook gaan oriënteren of een combinatie toch mogelijk zou zijn. Ik zette voor- en tegens naast elkaar, maar ontdekte dat mijn optimistische karakter moeite heeft om problemen als zodanig te erkennen. Ik zie slechts uitdagingen en mogelijkheden. Direct nam ik contact op met mijn toekomstige opleiding om mijn situatie uit te leggen. Ik werd snel gesteund in deze kijk. Op de HAN hebben ze namelijk een topsport regeling. Door deze topsportregeling wordt er tijdens mijn studie gekeken wat nodig is om te zorgen dat school niet in de weg komt te staan van mijn sportprestatie, maar tegelijkertijd wel de mogelijkheid biedt om te kunnen studeren.

 

Perfecte werk/rust verhouding

Fast forward, studeer ik nu bijna drie maanden en combineer dit met een vol topsportprogramma. De eerste weken ervaarde ik de nieuwe situatie als spannend. Een nieuwe omgeving, onbekenden en een ander studieniveau dan ik gewend was. De onzekerheid of ik dit aankon, laat staan het combineren van presteren en studeren, heb ik een aantal keer gevoeld. Maar, samen met mijn studiebegeleider keken wij naar de planning om de periode goed te kunnen doorlopen. Vol goede moed ging ik het normale programma meelopen. Hier en daar miste ik een les door een training. Hetgeen in deze les besproken of gemaakt werd, hoorde ik achteraf van de docente. Op het moment dat ik dan weer terugkwam van de training ervaarde ik het studeren als een rustmoment. Een moment waarin ik focus wist te verleggen. Normaal wilde ik namelijk naast mijn trainingen nog andere activiteiten doen omdat ik me vaak rusteloos voel. Zowel Fysiek als mentaal. Door de combinatie van studeren en presteren heb ik hier geen moeite meer mee. Het is voor mij de perfecte werk/rust verhouding!

Ik durf inmiddels zelfs te zeggen dat de studie mij kan helpen om mijn fysieke en mentale topvorm te bereiken.

Afgelopen oktober kwamen twee ‘’deadlines’’ samen: Het Nederlands Kampioenschap BMX en de tentamens van de eerste periode. Eindstand: tweede van Nederland en alle tentamens gehaald. Zou ik eerste zijn geworden als ik niet aan deze studie was begonnen? Dat moet ik aan mijn zus vragen, zij werd namelijk eerste, ha-ha. Maar gezien onze liefelijke rivaliteit zal dat antwoord met klem nee zijn! Het is voor mij echter wel de bevestiging dat combineren mogelijk is! Ik durf inmiddels zelfs te zeggen dat de studie mij kan helpen om mijn fysieke en mentale topvorm te bereiken. Ik ga immers beter om met rust en weet het brein voldoende te prikkelen met wetsartikelen en rechterlijke uitspraken. In aanloop naar de Spelen zal mijn focus ongetwijfeld meer verschuiven naar de topsport maar mijn doel voor 2020 blijft bestaan, namelijk: De Olympische Spelen en mijn propedeuse halen!