Advies nodig?
Tips & Tricks Geschreven door U-Sport

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties van U-Sport. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 15 juni 2021 tot en met 13.00 uur op 16 juni 2021. Alle inzendingen die in deze periode worden geplaatst onder het bericht op Facebook of Instagram van U-Sport maken kans op de prijs. Maximaal één inzending per persoon! Indien er meerdere inzendingen worden geplaatst telt alleen de eerste. De inzendingen die buiten deze periode worden geplaatst worden uitgesloten voor de winactie.

3 – Degene die de juiste winnaar van het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden 2021 voorspelt voor de elite dames of elite heren maken kans op de U-Sport Bike Cleaning & Maintenance Box t.w.v. €54,95. Alle inzendingen worden door U-Sport beoordeeld. Indien er meerdere juiste voorspellingen zijn gedaan wordt uit de juiste voorspellingen een winnaar geloot.

4 – De winnaar van de winactie wordt na 16 juni bekend gemaakt op de U-Sport social media kanalen. De winnaar wordt door U-Sport benaderd.

5 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. U-Sport is in dit geval gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

7 – De prijs (Bike Cleaning & Maintenance Box) wordt toegekend in de staat waarin die zich bevindt. U-Sport is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs (Bike Cleaning & Maintenance Box) is voor rekening en risico van de winnaar. U-Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

9 – U-Sport is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal U-Sport op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

10 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

11 – Deze winactie wordt niet gesponsord door Facebook of Instagram.

12 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u mailen naar info@U-Sport.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.